xe tải isuzu

XE TẢI ISUZU Q-SERIES

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 950 Kg

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3580 x 1730 x 1870 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 675/1900 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4380 x 1730 x 1870 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1900 Kg

Kích thước thùng: 4340 x 1730 x 1770 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2400 Kg

Kích thước thùng: 3560 x 1740 x 1500/1900 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 950 Kg

Kích thước thùng: 3550 x 1750 x 1870 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2490 Kg

Kích thước thùng: 3570 x 1740 x 425 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2800 Kg

Kích thước thùng: 4360 x 1740 x 700/1770 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2700 Kg

Kích thước thùng: 4350 x 1750 x 1770mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3000 Kg

Kích thước thùng: 4370 x 1750 x 480 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

xe tai isuzu

giá xe tải isuzu, gia xe tai isuzu

XE TẢI ISUZU N-SERIES

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1950 Kg

Kích thước thùng: 4480 x 1860 x 1870/— mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1950 Kg

Kích thước thùng:4470 x 1860 x 675/1880 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2300 Kg

Kích thước thùng: 3150 x 1895 x 1860 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2400 Kg

Kích thước thùng: 3150 x 1850 x 1020/1875 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3500 Kg

Kích thước thùng: 5125 x 2155 x 1860/— mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3500 Kg

Kích thước thùng: 5180 x 2120 x 710/1900 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4000 Kg

Kích thước thùng: 5200 x 2120 x 1385/1890 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4200 Kg

Kích thước thùng: 5150 x 2050 x 480/— mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4990 Kg

Kích thước thùng: 5780 x 2090 x 2050/— mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5500 Kg

Kích thước thùng: 5600 x 2120 x 765/2050 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5650 Kg

Kích thước thùng:  6100 x 2100 x 2050/— mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6050 Kg

Kích thước thùng:  6100 x 2090 x 550/— mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

giá xe isuzu

XE TẢI ISUZU F-SERIES

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5750 Kg

Kích thước thùng: 6620 x 2330 x 2060 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6400 Kg

Kích thước thùng: 6660 x 2350 x 740/2060 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 7400 Kg

Kích thước thùng: 9550 x 2390 x 2300 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 7500 Kg

Kích thước thùng: 9540 x 2380 x 830/2150 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 8011 Kg

Kích thước thùng: 8170 x 2370 x 2150 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 8300 Kg

Kích thước thùng: 7900 x 2360 x 630 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 14500 Kg

Kích thước thùng: 9540 x 2380 x 2150 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 15000 Kg

Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

đại lý xe tải isuzu

XE TẢI ĐÔNG LẠNH ISUZU

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1490 – 2150kg

Kích thước thùng: 3700 x 1870 x 1950 mm

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1900 – 2490kg

Kích thước thùng: 4220 x 1720 x 1780 mm

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2250 – 5450kg

Kích thước thùng: 5570 x 2050 x 2020/1870 mm

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5750 – 6000kg

Kích thước thùng: 5900 x 2300 x 2280 mm

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6900 – 7700kg

Kích thước thùng: 8350 x 2500 x 2550 mm

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Liên hệ nhận giá xe mới nhất và chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 13100 – 14150kg

Kích thước thùng: 9350 x 2500 x 2550 mm

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

giá xe tải isuzu, xe isuzu, xe tai isuzu